Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 8 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) nằm ở hướng nào so với thành phố Đà Nẵng? A. Bắc. B. Nam. C. Tây. D. Đông.

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hai bức hình dưới đây, em hãy cho biết hình nào là bản đồ. Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào các hình dưới đây, em hãy cho biết sự khác nhau của các lưới kinh, vĩ tuyến.

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết các hướng còn trống bên hình sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình dưới đây, cho biết hướng đi từ A đến B, từ B đến C là hướng nào.

Xem lời giải