Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 18 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 19 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? Việc sử dụng công cụ bằng kim loại đã giúp cho người nguyên thuỷ ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép nội dung bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp. Văn hóa Phùng Nguyên Có niên đại khoảng 2000 năm TCN phân bố ở vùng Bắc Bộ; hiện vật tìm thấy chủ yêú là: mẩu xỉ đồng, mảnh vòng, đoạn dây chì...

Xem lời giải

Bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. Khoảng 4000 năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4 (trang 26, SGK), em hãy cho biết: Có những loại hình công cụ, vũ khí nào được tìm thấy thuộc văn hoá Gò Mun? Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết điều gì về đời sống kinh tế của người nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc phát minh ra kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của người nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 21 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao việc phát hiện và sử dụng các công cụ bằng kim loại lại dẫn tới sự hình thành các gia đình phụ hệ? Các gia đình phụ hệ có ÿ nghĩa như thế nào đối với sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 21 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc định cư lâu dài và hình thành các khu dân cư tập trung ven các con sông lớn có những điều kiện thuận lợi gì đối với sự hình thành các quốc gia sơ kì trên đất nước Việt Nam?

Xem lời giải