Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 21 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Việc định cư lâu dài và hình thành các khu dân cư tập trung ven các con sông lớn có những điều kiện thuận lợi gì đối với sự hình thành các quốc gia sơ kì trên đất nước Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thêm tài liệu tham khảo và tư duy.

Lời giải chi tiết

Điều kiện thuận lợi: Đất đai rất màu mỡ, đễ canh tác, nguồn nước tưới tiêu đầy đủ,... nhu cầu trị thuỷ cũng là điều kiện để dẫn tới sự hình thành các quốc gia sơ kì dẫn đến nông nghiệp phát triển, của cải dư thừa ngày càng thường xuyên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài