Giải bài 1 phần Trắc nghiệm trang 18 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?

A. Thiên niên kỉ II TCN.                       B. Thiên niên kỉ III TCN.

C. Thiên niên kỉ IV TCN.                     D. Thiên niên kỉ V TCN.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 24

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN

Loigiaihay.com

1.2

Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là

A. đồng thau.                                      B. đồng đỏ.

C. sắt.                                                 D. nhôm.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 24

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Kim loại đầu tiên mà người Tây Á và Ai Cập phát hiện ra là đồng đỏ

Loigiaihay.com

1.3

Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khi nào?

A. 2 000 năm trước.                                 B. 3 000 năm trước.

C. 4 000 năm trước.                                 D. 1 000 năm trước.


Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 26 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khoảng 4000 năm trước 

Loigiaihay.com

1.4

Quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở Bắc Bộ Việt Nam đã trỏi qua các nền văn hoá khảo cổ nào

A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Hưỳnh.

B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun.

D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 26

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ ở Bắc Bộ Việt Nam đã trỏi qua các nền văn hoá khảo cổ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài