Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 20 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy ghép nội dung bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp.

1.Văn hóa Phùng Nguyên

 

a. Niên đại khoảng 1000 năm TCN: phân bố ở khu vực Nam Bộ, hiện vật tìm thấy gồm: rìu, giáo, lao có ngạnh, mũi lao, lưỡi câu bằng đồng…

2.Văn hóa Đồng Đậu

 

b. Có niên đại khoảng 2000 năm TCN: phân bố ở vùng Bắc Bộ; hiện vật thấy chủ yếu là: mẩu xỉ đồng, mảnh vòng, đoạn dây chì…

3.Văn hóa Gò Mun

 

c. Có niên đại 1500 năm TCN: phân bố ở Bắc Bộ; hiện vật tìm thấy bằng đồng khá phổ biến, gồm đục, dùi, cán, dao, mũi tên, lưỡi câu…

4.Văn hóa Sa Huỳnh

 

d. Có niên đại khoảng 1000 năm TCN: phân bố ở Bắc Bộ; hiện vật đồng chiếm hơn 50% hiện vật tìm được, gồm: vũ khí (mũi tên, dao, giáo…), lưỡi câu, dùi, rìu, đục…

5.Văn hóa Đồng Nai

 

e. Có niên đại khoảng 1500 năm TCN: phân bố ở khu vực Trung Bộ: hiện vật tìm thấy chủ yếu gồm: đục, lao, mũi tên, lưỡi câu…bằng đồng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 26

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài