Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 21 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vì sao việc phát hiện và sử dụng các công cụ bằng kim loại lại dẫn tới sự hình thành các gia đình phụ hệ? Các gia đình phụ hệ có ý nghĩa như thế nào đối với sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK trang 24,25 và tư duy

Lời giải chi tiết

- Công cụ bằng kim loại đã dẫn tới sự phát triển của nông nghiệp. Công việc làm nông nghiệp nặng nhọc nên đàn ông phải đảm nhiệm, dần dần vai trò của họ ngày càng quan trọng, họ có quyền quyết định trong gia đình, con cái lấy theo dòng họ cha,... dẫn tới sự hình thành các gia đình phụ hệ.

- Các gia đình này có xu hướng tách khỏi các công xã thị tộc, đến những nơi ở mới thuận lợi hơn để làm ăn, là cơ sở dẫn đến sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài