Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư thế giới - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu
Bài 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: a) Quan sát biểu đồ, cho biết: - Trục đứng thể hiện đối tượng nào. - Trục ngang thể hiện đối tượng nào. - Độ cao của các cột cho chúng ta biết điều gì. b) Lựa chọn đáp án đúng. dựa vào biểu đồ, cho biết các giai đoạn sau đây, giai đoạn nào dân số tăng nhanh nhất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nêu nhận xét về quãng thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi.

Xem lời giải

Bài 4 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối ri thức với cuộc sống

Nêu một số nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư thế giới.

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 2 SGK 8 (trang 181), hãy lựa chọn đáp án đúng. a) Phần lớn diện tích châu Mỹ có mật độ dân số b) Phần lớn khu vực phía Bắc châu Phi có mật độ dân số c) Phần lớn diện tích đất nước Ấn Độ có mật độ dân số d) Phần lớn diện tích nước Việt Nam có mật độ dân số

Xem lời giải

Bài 6 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Ghi tên các nước vào bảng sau theo mẫu sao cho phù hợp. b) Xác định tên của năm thành phố đông dân trên thế giới năm 2018 trong lược đồ sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bảng số liệu ở câu 6 (trang63), cho biết: a) Các nước có 2 thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. b) Các châu lục dưới đây có bao nhiêu thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: - Châu Mỹ - Châu Âu - Châu Phi - Châu Á - Châu Đại Dương - Châu Nam Cực

Xem lời giải

Bài 8 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 4 SGK (trang 183), hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau: - Em hãy nhận xét về sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 9 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, sự tập trung quá đông dân cư vào đô thị trong khi kinh tế chưa thật phát triển có thể dẫn đến những khó khăn gì về kinh tế, xã hội, môi trường?

Xem lời giải