Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ số dân trên thế giới qua các năm.

Lời giải chi tiết

=> Nhận xét:

Tốc độ tăng dân số thế giới ngày cành nhanh biểu hiện ở việc thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng ngắn lại. Cụ thể:

- Giai đoạn 1804 - 1927, tức phải mất 123 năm dân số mới tăng thêm 1 tỉ người.

- Trong khi đó, giai đoạn 1987 - 1999 và 1999 - 2011, chỉ mất 12 năm dân số đã tăng thêm 1 tỉ người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài