Giải bài 5 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình 2 SGK 8 (trang 181), hãy lựa chọn đáp án đúng.

a) Phần lớn diện tích châu Mỹ có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

b) Phần lớn khu vực phía Bắc châu Phi có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

c) Phần lớn diện tích đất nước Ấn Độ có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

d) Phần lớn diện tích nước Việt Nam có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2 SGK:

Hình 2. Phân bố dân cư thế giới, năm 2018

Lời giải chi tiết

a) A. dưới 5 người/km2.

b) A. dưới 5 người/km2.

c) D. trên 250 người/km2.

d) C. từ 26 đến 250 người/km2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài