Giải bài 8 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào hình 4 SGK (trang 183), hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau: - Em hãy nhận xét về sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.

Đề bài

Dựa vào hình 4 SGK (trang 183), hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

- Em hãy nhận xét về sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 4 SGK:

Lời giải chi tiết

=> Nhận xét:

Các siêu đô thị trên thế giới phân bố không đều giữa các châu lục:

- Các siêu đô thị tập trung nhiều nhất ở châu Á (từ 10 đến dưới 20 triệu dân có 16 siêu đô thị, từ 20 triệu dân trở lên có 4 đô thị).

- Các siêu đô thị từ 10 đến dưới 20 triệu dân tập trung nhiều thứ 2 ở châu Mỹ (6 siêu đô thị), tiếp đến là châu Âu (3 siêu đô thị) và châu Phi (2 siêu đô thị).

- Các siêu đô thị từ 20 triệu dân trở lên tập trung nhiều thứ 2 ở châu Mỹ (2 siêu đô thị), tiếp đến là châu Phi (1 siêu đô thị).

- Châu Đại Dương và châu Nam Cực không có siêu đô thị nào.


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí