Giải bài 7 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu ở câu 6 (trang63), cho biết:

a) Các nước có 2 thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.

b) Các châu lục dưới đây có bao nhiêu thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018:

- Châu Mỹ

- Châu Âu

- Châu Phi

- Châu Á

- Châu Đại Dương

- Châu Nam Cực

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng số liệu ở câu 6 (trang 63) và quan sát hình 4 SGK.

Lời giải chi tiết

a) Các nước có 2 thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018 là Trung Quốc và Nhật Bản.

b) Châu lục với các thành phố nằm trong danh sách mười thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018:

- Châu Mỹ: 2 thành phô (Mê-hi-cô Xi-ti, Xao Pao-lô).

- Châu Âu: 0 thành phố.

- Châu Phi 1 thành phố (Cai-rô).

- Châu Á: 7 thành phố (Niu Đê-li, Mum-bai, Thượng Hải, Bắc Kinh, Ô-xa-ca, Tô-ky-ô, Băng-la-đét).

- Châu Đại Dương: 0 thành phố.

- Châu Nam Cực: 0 thành phố.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài