Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Bài 1 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao, do các vùng vĩ độ thấp có b) Khu vực nào trên Trái Đất phần lớn có lượng mưa trên 2 000 mm/năm? c) Ở các trạm khí tượng, nhiệt kế được đặt ở độ cao cách mặt đất là

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tất cả các trạm khí tượng trên thế giới đo nhiệt độ vào cùng thời điểm: 0, 6, 12, 18 giờ ở Grin-uých - Vương quốc Anh (giờ GMT). Vậy các trạm khí tượng ở Việt Nam đo nhiệt độ vào các giờ nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sắp xếp thứ tự các ý a, b, c, d cho đúng với quá trình nóng lên của khí quyển.

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhiệt độ trung bình các tháng và năm tại một trạm khí tượng là: Em hãy cho biết: - Nhiệt độ trung bình năm. - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất. - Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất.

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: Dựa vào biểu đồ, em hãy: - Nêu diễn biến thay đổi nhiệt độ trong ngày. - Nêu thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày. - Nêu thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày.

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành sơ đồ quá trình hình thành mây và mưa vào vở bằng cách chú thích cho các mũi tên.

Xem lời giải

Bài 8 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng số liệu lượng mưa ở một trạm khí tượng: Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết: - Các tháng có lượng mưa nhiều (trên 100 mm). - Các tháng có lượng mưa ít (dưới 100 mm). - Tổng lượng mưa năm.

Xem lời giải