Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Bài 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Chất khí chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thành phần không khí gần bề mặt Trái Đất là b) Thứ tự các tầng của khí quyển từ bề mặt Trái Đất trở lên là c) Gió là sự chuyển động của không khí từ

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống. b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp. c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp. d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất. e) Đơn vị đo khí áp là mb.

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghi chú cho hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau để thể hiện các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải