Bài 20: Vương quốc Phù Nam- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 58 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 58 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là ở đâu? A. Vùng ven biển miền Trung nước ta. B. Các tỉnh Nam Bộ nước ta, C. Vùng đồng bằng sông Cửu Long nước ta. D. Bao gồm nhiều vùng đất thuộc một số quốc gia Đông Nam Á hiện nay.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 58 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thiện sơ đồ (theo gợi ý) sau về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 58 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 1 (trang 91,SGK) là những hiện vật liên quan đến Vương quốc Phù Nam. Theo em, những hiện vật này chứng tỏ điều gì về chủ nhân của vương Quốc cổ này?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 58 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 4, 5 (trang 92, SGK) và đoạn tư liệu sau cho em biết điều gì về cư dân Phù Nam?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết những hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam.

Xem lời giải

Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thiện sơ đồ (theo gợi ý) sau về sự phân chúa các tầng lớp trong xã hội Phủ Nam. So sánh với kết quả bài 1 (Phần B, Bài 19), hãy chỉ ra nét tương đồng giữa các thành phần xã hội của Phù Nam so với xã hội Chăm -pa.

Xem lời giải

Bài 6- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy so sánh về hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội giữa các cư dân Phù Nam và cư dân Chăm-pa theo bảng sau:

Xem lời giải

Bài 7- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy suy luận về nguyên nhân khiến cho Vương quốc Phù Nam bị suy vong vào đầu thế kỉ VII.

Xem lời giải

Bài 8- Phần Tự luận- trang 59 Sách bài tập Lịch sử và Địa Lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết một số thành tựu văn hoá nổi bật của cư đân Phù Nam. Theo em, nét văn hoá nào của cư dân Phù Nam xưa còn được lưu giữ trong đời sống của cư dân Nam Bộ hiện nay?

Xem lời giải