Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 58 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Hoàn thiện sơ đồ (theo gợi ý) sau về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1, trang 92 SGK

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài