Bài 21: Biển và đại dương - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 93 phiếu
Bài 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Đại dương thế giới bao phủ khoảng bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất? b) Bển Đông là bộ phận của đại dương nào? c) Độ muối trung bình của nước biển là d) Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệt độ nước biển? e) Ở đới lạnh, độ muối của nước biển nhỏ chủ yếu do g) Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng biển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết tên của các đại dương trong lược đồ sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy giải thích nguyên nhân khiến nhiệt độ nước biển trên mặt khác nhau giữa các vĩ độ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để so sánh giữa sóng thường và sóng thần.

Xem lời giải

Bài 6 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: "nhỏ nhất (triều kém), lực hút, lớn nhất (triều cường), trăng khuyết, quy luật hằng ngày, lực li tâm" Thủy triều là hiện tượng nước dâng cao và hạ thấp theo (1) ... Thủy triều hình thành do (2) ... của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với (3) ... của Trái Đất. Mỗi tháng có hai lần triều lên, xuống (4) ... là các ngày trăng tròn hoặc không trăng; đồng thời có hai lần thủy triều lên, xuống nhỏ nhất (triều kém) là các ngày (5) ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a) Dòng biển là các dòng nước chảy trong biển và đại dương. b) Dòng biển được hình thành chủ yếu do tác động của quá trình nội sinh. c) Dòng biển lạnh là dòng biển chảy từ vĩ độ cao hơn về vĩ độ thấp hơn và ngược lại. d) Các loại gió thường xuyên trên bề mặt Trái Đất là tác nhân chủ yếu hình thành dòng biển. e) Dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp và ngược lại.

Xem lời giải

Bài 8 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 3 SGK (trang 166), em hãy kể tên hai dòng biển nóng và hai dòng biển lạnh ở: a) Thái Bình Dương b) Đại Tây Dương

Xem lời giải

Bài 9 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 3 SGK (trang 166), ghép các ô ở bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 10 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 11 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu một số ví dụ cho thấy thủy triều, sóng, dòng biển có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh tế của người dân ven biển.

Xem lời giải