Giải bài 11 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nêu một số ví dụ cho thấy thủy triều, sóng, dòng biển có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh tế của người dân ven biển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lời giải chi tiết

- Thủy triều: sản xuất điện, lợi dụng thủy triều để đưa tàu tải trọng lớn vào cải, đánh bắt thủy hải sản, làm muối,...

- Sóng: là nguồn năng lượng để sản xuất điện, phục vụ cho du lịch,...

- Dòng biển: điều hòa khí hậu, đem lại nguồn lợi thủy sản (đặc biệt là nơi gặp nha giữa dòng biển nóng và dòng biển lạnh),...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài