Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Bài 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dùng các dữ liệu dưới đây để hoàn thành sơ đồ theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ ở câu 1, hãy trình bày cấu tạo bên trong Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Vật chất nóng chảy trong lớp man-ti gọi là A. mac-ma. B. dung nham. C. badan. D. núi lửa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất (hình 2 trang 130 SGK), hãy: a) Cho biết tên bảy mảng lớn của vỏ Trái Đất. b) Kể tên ba cặp địa mảng xô vào nhau. c) Kể tên ba cặp địa mảng tách xa nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể (1) ... hoặc (2) ... Ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng sẽ hình thành các (3) ..., các (4) ... kèm theo là các hiện tượng (5) ... và (6) ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự di chuyển của các địa mảng sẽ tác động như thế nào đến việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết các dạng địa hình dưới đây, dạng địa hình nào hình thành do quá trình nội sinh, dạng địa hình nào hình thành do quá trình ngoại sinh.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên? A. Đồng bằng ven biển. B. Núi lửa. C. Cồn cát ven biển. D. Hang động đá vôi. b) Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình ngoại sinh tạ nên? A. Các dãy núi trên lục địa. B. Các sống núi dưới đấy đại dương. C. Các đứt gãy lớn trên mặt Đất. D. Các cồn cát trong sa mạc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Vì sao nội sinh và ngoại sinh là hai quá trình đối nghịch nhau?

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Núi lửa và độn đất là hệ quả của b) Khi núi lửa có dấu hiệu phun trào, người dân sống ở khu vực gần núi lửa cần c) Đất đỏ ba dan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hóa các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở những khu vực nào nước ta? d) Hiện tượng nào sau đây không phải là một trong những nguyên nhân chủ yếu sinh ra động đất e) Khi đang xảy ra động đất, hành động nào sau đây không phù hợp?

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dùng các dữ liệu sau đây để ghi chú thích cho hình: "miệng núi lửa, ống phun, tro bụi, dung nham, lò mac-ma, miệng phụ".

Xem lời giải

Bài 3 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây để so sánh đặc điểm của núi và đồi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào các đặc điểm đã nêu ở câu 1, hãy vẽ hình thể hiện một quả núi và một quả đồi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy xác định độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối của một số địa điểm. a) Đối với điểm A: - Độ cao tuyệt đối của điểm A - Độ cao tương đối của điểm A so với điểm B - Độ cao tương đối của điểm A so với điểm C b) Đối với điểm B: - Độ cao tuyệt đối của điểm B - Độ cao tương đối của điểm B so với điểm C

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Đỉnh núi cao nhất nước ta có độ cao 3 143 m. Em hãy cho biết tên của đỉnh núi đó. b) Độ cao của các đỉnh núi ghi trên bản đồ là độ cao tuyệt đối hay độ cao tương đối.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất