Giải bài 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy dùng các dữ liệu dưới đây để hoàn thành sơ đồ theo mẫu.

a) Về trạng thái

- Rắn

- Quánh dẻo đến rắn

- Lỏng đến rắn

b) Về độ dày

- 5 đến 70 km

- Khoảng 3 400 km

- 2 900 km

c) Về nhiệt độ

- Khoảng 5 000oC

- Càng xuống sâu càng tăng, tối đa đến 1 000oC

- 1 500oC đến 3 700oC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK trang 129 để làm bài.

Lời giải chi tiết

- Vỏ Trái Đất

+ (1) Rắn

+ (2) 5 đến 70 km

+ (3) Càng xuống sâu càng tăng, tối đa đến 1000oC

- Man-ti

+ (4) Quánh dẻo đến rắn

+ (5) 2 900 km

+ (6) 1 500oC đến 3 700oC

- Nhân

+ (7) Lỏng đến rắn

+ (8) Khoảng 3 400 km

+ (9) Khoảng 5 000oC

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu