Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết những từ chỉ yếu tố thiên nhiên mà con người cần hằng ngày để tồn tại: không khí, gió, đất, ánh sáng, địa hình, nhiệt lượng, sông ngòi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư là b) Người E-xki-mô sống ở vùng cực Bắc thường mặc đồ bằng da thú, mục đích chủ yếu là để c) Ngành kinh tế chịu tác động rõ rệt nhất của hoàn cảnh tự nhiên là

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên mười loại khoáng sản được sử dụng trong sản xuất công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên năm loại thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu năm tác động tích cực và năm tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên theo mẫu sau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: "suy thoái, nhiều, có hạn, cạn kiệt, lớn" Con người ngày càng khai thác (1) ... tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu ngày càng (2) ... của mình, trong khi lượng tài nguyên thiên nhiên Trái Đất là (3) ... Điều đó dẫn tới nhiều loại tài nguyên bị (4) ... (tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật,...) hoặc có khả năng (5) ... (tài nguyên khoáng sản).

Xem lời giải