Giải bài 6 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy nêu năm tác động tích cực và năm tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên theo mẫu sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về tác động của con người tới thiên nhiên.

Lời giải chi tiết

TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI THIÊN NHIÊN

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài