Bài 7: Ai Cập và Lương Hà cổ đại - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 93 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 20 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại chữ viết đầu tiên của loài người là A. chữ tượng hình. B. chữ tượng ý. C. chữ giáp cốt. D. chữ triện.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 23 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các ý trả lời sau đây đúng hay sai. Hình 4 (trang 31, SGK) cho em biết điều gì về nền sản xuất của người Ai Cập cổ đại?

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 23 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: II TCN, lưu vực Lưỡng Hà, 3 200TCN, Ai Cập cổ đại, sông Hằng, IV TCN đề điền vào chỗ trống (..) cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4 (trang 31, SGK), hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập cổ đại theo ý hiểu của em.

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy liệt kê theo mẫu dưới đây những thành tựu về văn hoá mà cư dân ở Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại đạt được.

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 24 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng với phát minh nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải