Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 24 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vì sao nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trang 30 và 31 SGK và tư duy

Lời giải chi tiết

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại vì:

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại vì các quốc gia này hình thành ở lưu vực các dòng sông nên đất đai phì nhiêu, dễ canh tác; nguồn nước tưới dồi dào,... thuận lợi cho nông nghiệp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài