Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 33 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao khu vực Động Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng? A. Nằm giáp Trung Quốc. B. Nằm giáp Án Độ.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 34 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Đông Nam Á là cái nôi của nền văn minh lúa nước. B. VỊ trí địa lí của Đông Nam Á không thuận lợi cho việc buôn bán bằng đường biển.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 34 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các ý sau đây, ý nào nói về sự giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên?

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào Lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Vị trí địa lí đưa đến những thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế ở các quốc gia Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 2, 3 (trang 53, SGK) chứng tỏ điều gì về giao lưu kinh tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam liên quan đến lúa gạo.

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 35 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Nếu chọn hai thành tựu nổi bật nhất của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á, em sẽ lựa chọn những thành tựu nào? Vì sao?

Xem lời giải