Bài 8: Ấn Độ cổ đại- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 122 phiếu
Bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 24-25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là A. Hoàng Hà và Trường Giang. B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.

Xem lời giải

Bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép ô chữ bên trái với ô chữ bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 25 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: Đạo Vê-đa, Đạo Bà La Môn, Đạo Phật, Ấn Độ giáo, A-sô-ca, Thích Ca Mâu Ni để điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng thống kê sau về những thành tựu tiêu biểu của văn hoá Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ kết quả của bài tập 2 (phần A. Trắc nghiệm), hãy mô tả nét chính về sự phân hoá trong xã hội Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc hai đoạn tư liệu dưới đây, hãy cho biết quan điểm của đạo Phật (1) có mâu thuẫn với quan điểm phân biệt đẳng cấp của đạo Bà La Môn (2) không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao nói: Ấn Độ là đất nước của các tôn giáo và các bộ sử thi?

Xem lời giải

Bài 5- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra một số thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay. Hãy nhận xét (viết khoảng 5 câu) về một thành tựu mà em ấn tượng nhất.

Xem lời giải