Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Tại sao nói: Ấn Độ là đất nước của các tôn giáo và các bộ sử thi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 36-37 SGK

Lời giải chi tiết

Ấn độ là quê hương của nhiều tôn giáo lớn (đạo Phật, đạo Bà La Môn), nhiều bộ sử thi lớn. Tôn giáo và sử thi Ấn Độ có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đố với nhiều dân tộc khác nhau. Đặc biệt là các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài