Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 25 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: Đạo Vê-đa, Đạo Bà La Môn, Đạo Phật, Ấn Độ  giáo, A-sô-ca, Thích Ca Mâu Ni để điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Những thế kỉ đầu Công nguyên, (1)...................... cải biến thành đạo Hin-đu.

Khoảng thế kỉ VI TCN, (2)....................... được hình thành, người sáng lập là (3) ......................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem nội dung SGK trang 37

Lời giải chi tiết

Những thế kỉ đầu Công nguyên, (1) đạo Bà La Môn cải biến thành đạo Hin-đu.

Khoảng thế kỉ VI TCN, (2) đạo Phật được hình thành, người sáng lập là (3) Thích Ca Mâu Ni.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài