Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 26 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy chỉ ra một số thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay. Hãy nhận xét (viết khoảng 5 câu) về một thành tựu mà em ấn tượng nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm kiếm thông tin internet và liên hệ bản thân.

 

 

Lời giải chi tiết

- Thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn còn sử dụng đến ngày nay là hệ thống 10 chữ số. 

- Em ấn tượng nhất là hệ thống 10 chủ số mà người Ấn Độ cô đại phát mình ra vì Người Ấn Độ đã sáng tạo ra kí hiệu chữ số từ 1 đến 9, sau đó thêm số 0. Có giả thuyết cho rằng, số “0” xuất hiện vào Vương triểu Gúp-ta, sau hơn 1 000 năm phát minh kí hiệu chữ số từ 1 đến 9. Hệ thống 10 chữ số đã được sử dụng rộng rãi và phát triển ra ngoài thế giới. Ngày nay, con người vẫn sử dụng hệ thống 10 chữ số trong cuộc sống hằng ngày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài