Bài 5: Xã hội nguyên thủy- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Bài 1 phần Trắc nghiệm trang 15 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xã hội nguyên thuỷ đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? A. Bầy người nguyên thuỷ, công xã thị tộc, bộ lạc. B. Bầy người nguyên thuỷ, Người tinh khôn.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 16 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái.

Xem lời giải

Bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 17 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghép nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp với đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 16 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: biết làm nhiều đồ trang sức, chế độ công xã thị tộc, bước đầu biết làm nông nghiệp, nhờ có lao động để điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1- Phần Tự luận- trang 18 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? Hãy nêu những đặc điểm chính của mỗi giai đoạn đó.

Xem lời giải

Bài 2- Phần Tự luận- trang 18 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng dưới đây về đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 3- Phần Tự luận- trang 18 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải