Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 18 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Việc người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa kiến thức đã được học và tư duy

Lời giải chi tiết

Việc người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa rằng con người đã bước đầu chủ động được nguồn thức ăn, hạn chế phụ thuộc vào săn bắt, hái lượm, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài