Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 18 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? Hãy nêu những đặc điểm chính của mỗi giai đoạn đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 20

Lời giải chi tiết

Xã hội nguyên thủy trải qua hai giai đoạn phát triển là Bầy người nguyên thủy và Công xã thị tộc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài