Giải bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái.

B. Người tinh khôn biết ghè đẽo đá làm công cụ; họ sống trong hang động và dựa vào săn bắt, hái lượm.

C. Người tinh khôn sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2, 3 thế hệ, có cùng dòng máu, làm chung và hưởng chung.

D. Cư dân thuộc văn hoá Hoà Bình bước đầu đã biết làm nông nghiệp.

E. Công cụ lao động của người nguyên thuỷ chỉ duy nhất là bằng đá.

G. Nghề làm gốm của cư dân Quỳnh Văn phát triển với hoa văn phong phú.

H. Thị tộc là tổ chức xã hội gồm nhiều bộ lạc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng và gắn bó với nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK bài 5

Lời giải chi tiết

Câu đúng là:

A. Người tối cổ sống thành từng bầy, khoảng vài chục người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam - nữ và cùng chăm sóc con cái.

C. Người tinh khôn sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2, 3 thế hệ, có cùng dòng máu, làm chung và hưởng chung.

D. Cư dân thuộc văn hoá Hoà Bình bước đầu đã biết làm nông nghiệp.

G. Nghề làm gốm của cư dân Quỳnh Văn phát triển với hoa văn phong phú.

Câu sai là: 

B. Người tinh khôn biết ghè đẽo đá làm công cụ; họ sống trong hang động và dựa vào săn bắt, hái lượm.

=>Người tinh khôn đã sống dựa vào chăn nuôi, trồng trọt

E. Công cụ lao động của người nguyên thuỷ chỉ duy nhất là bằng đá.

=> Người nguyên thủy còn dùng tre, gỗ, xương động vật làm công cụ lao động. 

H. Thị tộc là tổ chức xã hội gồm nhiều bộ lạc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng và gắn bó với nhau.

=> Thị tộc là một nhóm người gồm khoảng 2-3 thế hệ có cùng dòng máu, gắn bó với nhau. Nhiều thị tộc hợp lại thành bộ lạc. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí