Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Bài 1 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Các yếu tố sử dụng để biểu hiện tình trạng thời tiết là A. nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, gió. B. nhiệt độ, độ ẩm, nắng - mưa, gió. C. ánh sáng, nhiệt độ, nắng - mưa. D. khí áp, ánh sáng, nhiệt độ, gió. b) Thành phần khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên là A. ni-tơ. B. oxy. C. carbonic. D. ô-dôn. c) Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bản tin dự báo thời tiết sau: Dựa vào bản tin dự báo thời tiết, em hãy: - Cho biết khu vực có nhiệt độ cao nhất và khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong ba ngày. - Nêu đặc điểm chung của thời tiết tất cả các địa điểm trong ba ngày. - Viết về đặc điểm thời tiết ngày 2/9 của khu vực em sống.

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết các câu sau đây, câu nào nói về thời tiết, câu nào nói về khí hậu: a) Sáng nay tựu trường, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng. b) Mùa hạ ở khu vực Bắc Trung Bộ có gió phơn khô nóng. c) Tháng 6 ở Bắc bán cầu là mùa hè, trong khi Nam bán cầu là mùa đông. d) Hôm qua, ở Nam Bộ có mưa rất to, gió mạnh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: Quan sát biểu đồ trên, em hãy: - Cho biết từ năm 1900 đến năm 2020 nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất tăng bao nhiêu độ. - Nhận xét về xu thế thay đổi nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết, trong các hành động sau đây, hành động nào góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu: a) Trồng cây xanh. b) Sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch. c) Sử dụng phương tiện công cộng. d) Du canh, du cư. e) Sử dụng tiết kiệm năng lượng. g) Bảo vệ rừng.

Xem lời giải