Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 71 phiếu
Bài 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Đất là b) Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành độ phì của đất là c) Nhận định nào dưới đây không đúng đối với quá trình hình thành đất? d) Dựa vào thành phần nào trong đất để xác định đất ẩm hay khô? e) Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chú thích các tầng đất cho hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy trình bày các nhân tố hình thanh đất, bằng cách hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm chú giải cho lược đồ sau, bằng cách thể hiện kí hiệu và ghi tên các loại đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 55 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các ý sau, ý nào là biện pháp để làm tăng độ phì của đất? a) Xới đất. b) Sử dụng phân hóa học. c) Sử dụng phân hữu cơ. d) Du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy. e) Phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Xem lời giải