Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 23 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: II TCN, lưu vực Lưỡng Hà, 3 200TCN, Ai Cập cổ đại, sông Hằng, IV TCN đề điền vào chỗ trống (..) cho phù hợp về nội dung lịch sử.

A. Ở lưu vực dòng sông Nin đã hình thành Nhà nước (1)... vào khoảng 2)..... ...

B. Khoảng thiên niên kỉ (3)........,ở (4)................. (sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát) đã hình thành hàng chục nước nhỏ của người Xu-me.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK 

Lời giải chi tiết

A. Ở lưu vực dòng sông Nin đã hình thành Nhà nước (1) Ai Cập cổ đại vào khoảng (2) năm 3200 TCN

B. Khoảng thiên niên kỉ (3) II TCN, ở (4) lưu vực Lưỡng Hà (sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát) đã hình thành hàng chục nước nhỏ của người Xu-me.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài