Giải bài 3 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy xác định độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối của một số địa điểm.

a) Đối với điểm A:

- Độ cao tuyệt đối của điểm A

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm B

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm C

b) Đối với điểm B:

- Độ cao tuyệt đối của điểm B

- Độ cao tương đối của điểm B so với điểm C

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ cao tuyệt đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một địa điểm so với mực nước biển trung bình.

- Độ cao tương đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm ở trên cao so với một điểm khác ở dưới thấp.

Lời giải chi tiết

a) Đối với điểm A:

- Độ cao tuyệt đối của điểm A: 4 000 m.

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm B: 1 500 m.

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm C: 2 500 m.

b) Đối với điểm B:

- Độ cao tuyệt đối của điểm B: 2 500 m.

- Độ cao tương đối của điểm B so với điểm C: 1 000 m.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài