Giải bài 4 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhiệt độ trung bình các tháng và năm tại một trạm khí tượng là:

Em hãy cho biết:

- Nhiệt độ trung bình năm.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất.

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Duqja vào bảng nhiệt độ trung bình các tháng và các năm để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ trung bình năm: 11,3oC.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: 19,4oC ̣(tháng 7).

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: 3,3oC (tháng 1).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài