Giải bài 7 trang 10 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình dưới đây, cho biết hướng đi từ A đến B, từ B đến C là hướng nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Hướng đi từ A đến B: hướng đông bắc.

- Hướng đi từ B đến C: hướng nam.


Bình chọn:
4.7 trên 17 phiếu