Giải bài 1 trang 10 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa để

A. mô tả bản đồ.

B. thể hiện các đối tượng, hiện tượng địa lí trên bản đồ.

C. quy định mức độ chi tiết, tỉ mỉ của nội dung bản đồ.

D. tính khoảng cách thực tế trên bản đồ.

b) Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì

A. càng thể hiện được nhiều đối tượng.

B. kích thước bản đồ càng lớn.

C. lãnh thổ thể hiện càng lớn.

D. lãnh thổ thể hiện càng nhỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức phần Tỉ lệ bản đồ:

- Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu.

- Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì càng thể hiện được ít nội dung.

Lời giải chi tiết

a) C. quy định mức độ chi tiết, tỉ mỉ của nội dung bản đồ.

b) C. lãnh thổ thể hiện càng lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu