Giải bài 5 trang 11 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Điền số liệu vào chỗ trống trong bảng theo mẫu dưới đây cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính:

- Khoảng cách trên thực tế = Khoảng cách trên bản đồ x mẫu số của tỉ lệ bản đồ.

- Tỉ lệ bản đồ = 1/(Khoảng cách trên thực tế : Khoảng cách trên bản đồ).

Lưu ý: Nhớ đổi ra cùng đơn vị.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu