Giải bài 6 trang 11 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thành phố A và thành phố B có khoảng cách thực tế là 500 km, xác định khoảng cách trên bản đồ của hai thành phố, ở các bản đồ có tỉ lệ sau:

- Tỉ lệ 1 : 1 000 000

- Tỉ lệ 1 : 500 000

- Tỉ lệ 1 : 6 000 000

- Tỉ lệ 1 : 10 000 000

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

Khoảng cách trên bản đồ = Khoảng cách trên thực tế : mẫu số của tỉ lệ.

Lưu ý: Đổi tất cả các đơn vị ra cm.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách trên bản đồ của hai thành phố A và B:

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000 

50 000 000 : 1 000 000 = 50 cm.

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 500 000

50 000 000 : 500 000 = 100 cm.

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 6 000 000

50 000 000 : 6 000 000 = 8,33 cm.

- Bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000

50 000 000 : 10 000 000 = 5 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu