Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 56 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hoàn thiện bảng tóm tắt sau về những nét chính trong hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội của Cham-pa.

Đề bài

Hoàn thiện bảng tóm tắt sau về những nét chính trong hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội của Cham-pa.

 

Hoạt động kinh tế của Chăm-pa

Tổ chức xã hội của Chăm-pa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem nội dung mục 2, trang 88, 89 SGK

Lời giải chi tiết

Hoạt động kinh tế của Chăm-pa

Tổ chức xã hội của Chăm-pa

Trồng lúa nước

Vua được đồng nhất với một vị thần, có quyền lực tối cao

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Dưới vua là tề tướng và hai quan đại thần

Sản xuất các mặt hàng thủ công (đồ gốm, trang sức, dụng cụ sản xuất)

Dưới đại thần là các quan đứng đầu 3 cấp: châu - huyện - làng

Khai thác các nguồn lợi tự nhiên trên rừng (trầm hương, kì nam) và dưới biển (cá, tôm, ngọc trai)

Xã hội bao gồm các tầng lớp: quý tộc, tăng lữ, dân tự do và một bộ phận nô lệ.

Các sản phẩm làm ra dùng trao đổi, buôn bán trong nước và nước ngoài

 

Hoạt động trao đổi buôn bán với quốc tế rất phát triển.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí