Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Đề bài

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào trang 56, 57, 58 SGK 

Lời giải chi tiết

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á rất sâu sắc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như:

- Tín ngưỡng, tôn giáo: thờ phồn thực, thờ cúng tổ tiên, Ấn Độ giáo, Phật giáo

- Lễ hội: lễ hội té nước, cầu mưa, v.v...

- chữ viết: chữ Pali, chữ Phạn, chữ Hán

- Văn học: Ma-ha-bra-ha-ta và Ra-ma-y-a-na (Ấn Độ), Tứ thư ngũ kinh (Trung Quốc)

- kiến trúc, điêu khắc: kiến trúc kiểu đền-núi, v.v....

Đặc biệt, dấu ấn văn hoá Ấn Độ rất đậm nét. Tuy nhiên, nhiều nét văn hoá bản địa của các cư dân Đông Nam Á vẫn được giữ gìn và phát triển trên cơ sở tiếp thu văn hoá Ấn Độ và Trung Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí