Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 39 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Cư dân Đông Nam Á có nhiều tín ngưỡng dân gian còn tồn tại đến ngày nay.

B. Chữ cổ của người Ấn Độ là cơ sở tạo ra chữ viết của tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

C. Văn học Trung Quốc có ảnh hưởng sâu đậm ở tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

D. Sử thị Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-mo-y-a-na là gốc của nhiều bộ sử thi của các quốc gia Đông Nam Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 56, 57 SGK 

Lời giải chi tiết

Câu đúng là: A, D

A. Cư dân Đông Nam Á có nhiều tín ngưỡng dân gian còn tồn tại đến ngày nay.

D. Sử thị Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-mo-y-a-na là gốc của nhiều bộ sử thi của các quốc gia Đông Nam Á.

Câu sai là: B, C

B. Chữ cổ của người Ấn Độ là cơ sở tạo ra chữ viết của tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

=> Chữ cổ của người Ấn Độ không phải cơ sở tạo ra chữ viết của tất cả các quốc gia Đông Nam Á. Vì có Việt Nam kế thừa hệ thống chữ Hán của Trung Quốc.

C. Văn học Trung Quốc có ảnh hưởng sâu đậm ở tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

=> Văn học Trung Quốc ảnh hưởng sâu đậm chủ yếu ở khu vực miền Bắc Việt Nam. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài