Giải bài 1.3 trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Truyền thuyết “Sơn Tỉnh - Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của đân tộc ta? A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm. B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.

Đề bài

Truyền thuyết “Sơn Tỉnh - Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của đân tộc ta?

A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.

B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.

C. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

D. Truyền thống làm thuỷ lợi, chống thiên tai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy theo kiến thức mà học sinh biết. 

Sơn Tinh là thần núi, Thủy tinh là thần nước. Việc Thủy Tinh dâng nước lên hàng năm, Sơn Tinh dùng núi ngăn nước biểu trưng cho việc nhân dân ta chống lại thiên tại nước lũ. 

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là D

Truyền thuyết “Sơn Tỉnh - Thủy Tinh” cho biết điều truyền thống làm thuỷ lợi, chống thiên tai trong lịch sử của đân tộc ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí