Giải bài 1.4 trang 7 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Hình 4. Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) (trang 12, SGK) thuộc loại tư liệu nào?

A. Tư liệu hiện vật.                                       B. Tư liệu truyền miệng.

C. Tư liệu chữ viết.                                       D. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK trang 12

Tấm bia tiến sĩ là những tấm bia đá, trên đó khắc thông tin những vị Tiến sĩ thời Lê Trung Hưng.

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là D. 

Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) (trang 12, SGK) thuộc loại tư liệu hiện vật và chữ viết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài