Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 32 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tổ chức nhà nước ở Hy Lạp và Là Mã cổ đại có điểm gì khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 46-47

Lời giải chi tiết

Tổ chức nhà nước ở Hy Lạp và Là Mã cổ đại có điểm khác nhau là:

Ở Hy Lạp, nền dân chủ được duy trì trong suốt thời kì Hy Lạp cổ đại.

Ở La Mã có sự thay đổi từ thể chế cộng hòa sang đế chế. Từ cuối thế kỉ I TCN đến thế kỉ V, thể chế quân chủ được xác lập, đứng đầu là hoàng đế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài