Giải bài 4- Phần Trắc nghiệm- trang 31 sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy ghép nhân vật lịch sử với lĩnh vực khoa học mà họ có nhiều cống hiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin SGK và Sách tham khảo

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài