Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ hình ảnh và thông tin dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn (5 - 7 câu) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm thêm tư liệu internet, sách báo và viết cảm nhận của em

Lời giải chi tiết

Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc đánh dấu sự mở đầu thời đại có nhà nước với vua là  người đứng đầu, có quân đội và vũ khí đặc biệt là thành trì kiên cố. Bên cạnh đó, tạo dựng giá trị văn minh như lấy nghề nông trồng lúa nước làm nghề chính, nghề luyện kim, kĩ thuật đúng đồng,... Đồng thời đặt nền tảng cho các phong tục tập quán của người Việt sau này. Cư dân Văn Lang -Âu Lạc có tục thờ cúng tổ tiên và thờ các vị thật trong tự nhiên, nhuộm răng đen ... Những thành tựu về đời sống vật chất và tinh thần đã tạo nên văn minh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài