Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 44 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tại sao nói tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai? Sự ra đời của nhà nước này có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 1 SGK và tham khảo thêm tài liệu bên ngoài. 

Lời giải chi tiết

 Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai vì:

- Nhà nước ra đời dựa trên sự hợp nhất của 15 bộ

- Hùng Vương thực chất giống như một thủ linh quản sự

- Phân hoá xã hội giàu - nghèo chưa thực sự sâu sắc

- Tố chức nhà nước còn đơn giản, chưa có luật pháp, chữ viết...

Ý nghĩa của sự ra đời của nhà nước Văn Lang trong lịch sử Việt Nam: kết thúc hoàn toàn thời đại nguyên thuỷ, mở ra thời đại dựng nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài